Mergel Rouwet - Aan de Fremme 51, 6269 BK, Margraten, Zuid Limburg, Nederland.
Home Producten Mergelpoeder

Mergel Poeder

Mergel poeder

Wordt toegepast in verschillende gebieden van de bouw, chemie en industrie. Het meest bekend is natuurlijk als grondsof voor de cement.

Fer Rouwet richt zich op toepassing van de mergel poeder in:

  • Als kalkmeststof om de verzuring van de bodem tegen te gaan. Zou hier dan ook het woord "uitgemergeld" vandaan komen? Men kan de mergelpoeder over de akker of tuin strooien. Vooral akkers die door regen en plantengroei verzuurd is geraakt wordt weer kalkrijk gemaakt, hetgeen de bodem weer, door het neutraliseren van het zuur,  vruchtbaarder maakt.
    Dit "mergelen" van het land is reeds van oudsher toegepast.
  • Toegevoegd aan veevoeder om dieren te voorzien in hun behoefte aan kalk. Er zijn ook dieren en planten die beter gedijen op kalkhoudende of kalkrijke bodem, zoals de wijnrank. Ook bij de slakkenkwekerij wordt de mergelpoeder gebruikt voor voeding van de wijngaardslak.
  • Het bijmengen van mergelpoeder bij aardewerk voorbereiding, om een speciaal effect te verkrijgen. Het zogenaamde faience aarderwerk.
  • Ook in het filteren van uitlaatgassen van electriciteits centrales wordt mergelpoeder toegepast, gebruikmakend van de hoge reactiviteit van mergelpoeder met als gevolg een hoge zuurbindende werking.

 

Mergelpoeder is gewoonlijk verkrijgbaar in zakken van 25 kg.

Daar de aanvoer van mergelpoeder afhankelijk is van de activiteiten in de Mergel Zagerij van Fer. Rouwet, is de poeder niet altijd op voorraad beschikbaar. Neem contact op met de Mergel Zagerij van Fer. Rouwet.