Mergel Rouwet - Aan de Fremme 51, 6269 BK, Margraten, Zuid Limburg, Nederland.
Home Projecten Herstelwerkzaamheden kademuren Valkenburg

Herstelwerkzaamheden kademuren Valkenburg

ONSTUIMIGE GEUL BEDWINGEN

De aanleg van de Geulkaden in het centrum van Valkenburg is een van de grote projecten waarbij de firma Rouwet betrokken is.

Om de onstuimige Geul met een regelmatig grote waterafvoer in bedwang te houden zijn aan de oevers grote betonnen 'L' elementen geplaatst die dienen als kademuren.

De Geul lijkt daardoor even een betonnen kanaal, maar om het riviertje weer het oorspronkelijk aanzien van vóór de renovatie terug te geven worden de cementen wanden bekleed met het zelfde materiaal dat men eeuwen lang gebruikt heeft voor de kademuren van de geul: mergel.

 

Overstroming van het Walramsplein - Valkenburg a/d Geul - Sinds onheuglijke tijden kan de geul hevig  tekeer gaan en grote delen van Valkenburg onder water zetten.

 

Op een verbreding aan de voet van de ca. vier meter hoge elementen wordt de nieuwe mergelwand laag voor laag opgebouwd, waarbij de mergelblokken regelmatig stevig verankerd worden in de betonnen achterwand. Daarbij wordt ook het oorspronkelijk patroon van de oude kademuren die dateren van ergens in het midden van de 18e eeuw, zoveel mogelijk benaderd door de eerste rijen blokken boven water niveau van een groter formaat te maken van ca. 50 bij 50 cm. Daarboven krijgen de mergelblokken meer het normale formaat van ongeveer 25 bij 50 cm.

NIEUWE MERGELWAND

Werkzaamheden Fer Rouwet aan de kademuren van Valkenburg a/d Geul

Werkzaamheden kademuur Valkenburg

 

VAN DIEP ONDER DE KORENVELDEN

De mergelblokken die voor de kademuren gebruikt worden komen natuurlijk uit de Sibbergroeve en wel van diep onder de goudgele korenvelden tussen de Daalhemmerweg en het Sibberhuuske. Zeker wanneer voor de werkzaamheden aan de kademuren veel mergel nodig is, wordt er in de groeve flink productie gedraaid en rijden de mergelkarren onafgebroken af en aan naar de Geulkaden in Valkenburg. Waar de mergelblokken door 'de jongens' van Rouwet vakkundig worden verwerkt. Mergel Rouwet

 

..