Mergel Rouwet - Aan de Fremme 51, 6269 BK, Margraten, Zuid Limburg, Nederland.
Home Projecten Kasteel Ruļne Valkenburg

De Stichting Kasteel van Valkenburg heeft als oogmerk de Fluweelengrot en de Kasteelruļne van Valkenburgvoor het nageslacht te behouden in de staat waarin het nu verkeert en beide monumenten veilig en toegankelijk te houden.
Een niet eenvoudige taak, enerzijds omdat het voormalige Kasteel van Valkenburg is opgetrokken uit mergel, wat restauratie een emense klus maakt. Anderzijds omdat de Fluweelengrot veel onderhoud vergt om de veiligheid te waarborgen.

Fer Rouwet is zowel in het Kasteel Valkenburg alswel de Fluweelgrot bezig de restauratie werkzaamheden voort te zetten.